Công nghệ GMPLS

Ngày đăng: 04/11/2012, 05:42 am
Lượt xem: 2622
Cộng nghệ GMPLS đang trong giai đoạn cuối của tiến trình chuẩn hóa. Với MPLS, việc nhãn hóa thông thường dựa trên địa chỉ lớp 3 hoặc thông tin mào đầu lớp 2. MPLS không có khả năng nhãn hóa lớp vật lý. Việc phát triển nhanh yêu cầu về băng thông kết nối cũng như yêu cầu về khả năng bảo vệ và quản trị dễ dàng các hệ thống truyền dẫn tốc độ cao như truyền dẫn quang đã dẫn đến yêu cầu nhãn hóa các thông tin lớp vật lý. Một nhãn trong GMPLS có thể là một bước sóng quang hoặc một luồng STM-1,...
Sự mềm dẻo của MPLS vốn được sử trong các mạng lõi với các router lớn nay đã được tận dụng để áp dụng xuống lớp vật lý, điều này sẽ làm mạng truyền dẫn quang mền dẻo hơn.
Bài viết khác