Công nghệ MPLS-TP

Ngày đăng: 04/11/2012, 05:34 am
Lượt xem: 2740
Công nghệ MPLS-TP được ra đời trong sự hợp tác giữa IETF và ITU, việc tồn tại các tiêu chuẩn khác nhau cho MPLS như MPLS (IETF) và MPLS-T (ITU) đã dẫn đến các thiết bị chạy hai công nghệ này không thể bắt tay được với nhau. Một lý do khác để ra đời MPLS-TP là tập trung xử lý yêu cầu bảo vệ và QoS trong mạng truy nhập mà hiện tại chủ yếu vẫn đang sử dụng các kỹ thuật QoS và bảo vệ lớp 2.
Hiện tại MPLS-TP vẫn chưa được chuẩn hóa hết. Vì vậy các hãng viễn thông cũng chỉ mới đưa ra các thiết bị có sẵn các yêu cầu cho MPLS-TP, việc tương thích như thế nào giữa MPLS và MPLS-TP trên thực tế vẫn là một dấu hỏi. Với các thiết bị sử dụng MPLS-TP, giá thành chắc chắn sẽ thấp hơn thiết bị cùng loại nếu dùng MPLS.
MPLS-TP sẽ được chuẩn hóa trong thời gian tới và chắc chắn sẽ là công nghệ của mạng truy nhập trong tương lại gần, đặc biệt đối với các mạng truy nhập yêu cầu cao về khả năng dự phòng và QoS
Bài viết khác