Giải pháp truyền dẫn PDH/SDH

Ngày đăng: 03/01/2019, 08:39 am
Lượt xem: 592

SDH (Synchronous Digital Hierarchy) là một kỹ thuật truyền dẫn dữ liệu đồng bộ trên môi trường quang. Là đương lượng quốc tế của Mạng quang đồng bộ. Kỹ thuật đưa ra các kết nối liên mạng nhanh hơn và chi phí thấp hơn so với PDH truyền thống.

Trong truyền dẫn điện thoại số, “đồng bộ” có nghĩa là các bit từ một cuộc gọi được truyền đi với một khung truyền dẫn. “Cận đồng bộ” có nghĩa là “gần như (nhưng không) đồng bộ”, hay một cuộc gọi phải được trích từ nhiều hơn một khung truyền dẫn.

SDH dùng theo các module truyền tải đồng bộ (STM) và các tốc độ: STM-1 (155Mbps), STM-4 (622Mbps), STM-16 (2.5Gbps) và STM-64 (10Gbps).


Xin liên hệ để biết thêm chi tiết!

Bài viết khác