Giải pháp WIFI cho trường Đại Học

  • Bài viết
  • Giải pháp WIFI cho trường Đại Học
Ngày đăng: 15/12/2012, 09:56 pm
Lượt xem: 3938
Giải pháp WIFI cho trường Đại Học

Việc triển khai WIFI cho trường Đại Học yêu cầu hỗ trợ xác thực qua Web thông qua account trên thẻ cào trả trước hoặc một hình thức tương tự. Yêu cầu account hỗ trợ hai hình thức tính cước, một là theo thời gian, hai là theo lưu lượng.
Bên cạnh các yêu cầu về bảo mật, việc triển khai trong khuôn viên trường Đại Học cần kết hợp giữa outdoor AP và indoor AP để đạt được hiệu quả cao nhất. Nếu triển khai chỉ sử dụng Outdoor AP sẽ không thực sự hiệu quả.
Để tối ưu hóa về số lượng user truy nhập cũng như độ ổn định trong kết nối WIFI, cần có phương án khảo sát cụ thể cũng như cần có phần mềm chuyên dụng để đánh giá số lượng AP cần thiết với diện tích vùng phủ sóng cho trước. Việc sử dụng phầm mềm chuyên dụng sẽ cho ta các báo cáo chi tiết về tốc độ kết nối tại mỗi điểm trong vùng phủ sóng, điều này giúp thiết kế mạng WIFI tiết kiệm nhất.

Thông tin chi tiết hơn, xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi!
Bài viết khác