Điều chế số cho truyền hình cáp, modulator, encoder, 8 HD, Tap, khuếch đại RF, Côn nối QR540, jack QR540