wifi multi-tenant

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Access Point 18xx là dòng AP Indoor, chủ yếu được triển khai trong tòa nhà. Hỗ trợ chuẩn N, tốc độ 300Mpps, hỗ trợ tới 16 SSID khác nhau, VLAN động. Đặc biệt khi kết hợp với Server, nó hỗ trợ tính năng Multi-TenantSản phẩm khác cùng loại