Access point

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Được thiết để phục vụ khả năng phủ sóng với khoảng cách gấp 4 lần các Access Point thông thường, MT2000N cũng tích hợp thêm tính năng routerSản phẩm khác cùng loại