Access Point

Bài viết giới thiệu sản phẩm
Là dòng AP hỗ trợ khoảng cách xa hơn so với các dòng AP thông thường, nó cũng tích hợp tính năng router và firewall. Có thể phát xa tới 100 mét ở môi trường Indoor và 400 mét ở môi trường OutdoorSản phẩm khác cùng loại