MT-MR150N, WIFI hỗ trợ tốc độ kết nối tới 150Mbps

Bài viết giới thiệu sản phẩm
Đây là dòng WIFI hỗ trợ tốc độ kết nối tới 150Mbps, hỗ trợ các tính năng như một router độc lập. Thiết kế đẹp mắt cũng như chất lượng đảm bảoSản phẩm khác cùng loại