Bộ chia quang PLC 1:8, Splitter 1:8

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Bộ chia phân tách cổng quang PLC Splitter 8 cổng

Bộ chia từ một cổng quang ra 8 cổng quang chuẩn SC/APC hoặc SC/UPC

- Được sản xuất theo phương pháp sử dụng một chíp quang học và một số mảng quang tuỳ thuộc vào tỷ lệ đầu ra. Các mảng quang được ghép trên cả hai đầu của chíp.

- Với các bộ chia quang PLC cung cấp một giải pháp tốt hơn cho các ứng dụng đòi hỏi các cấu hình chia lớn hơn.Để đạt được điều này ống dẫn sóng được chế tạo bằng cách sử dụng in thạch bản lên bề mặt thủy tinh, cho phép định tuyến tỷ lệ phần trăm ánh sang cụ thể. Kết quả đạt được là bộ chia quang cung cấp rất chính xác và thậm chí phân chia với sự mất mát tối thiểu trong một gói hiệu quả

- Bước sóng 1260nm- 1650nm (bước sóng đầy đủ)

 

Bộ chia quang plc splitter 8 cổng

Bộ chia quang plc splitter 8 cổng

 Sản phẩm khác cùng loại