Điện thoại Wifi VoIP MT3000

Bài viết giới thiệu sản phẩm

Là dòng điện thoại VoIP chạy trên WIFI, có thể thực hiện video call. Rất hữu ích cho người đi công tácSản phẩm khác cùng loại