Media converter

Bài viết giới thiệu sản phẩmChúng tôi chuyên cung cấp các loại Media Converter tốc độ khác nhau tốc độ từ 100Mbps tới 1Gbps, BIDI hoặc C/DWDM. Đảm bảo tương thích 100% với các loại switch quang trên thị trường.Sản phẩm khác cùng loại