Server quản lý và điều khiển AP

Bài viết giới thiệu sản phẩmServer thực hiện việc quản lý AP, quản lý user, xác thực user theo domain. Quyền quản lý được phân theo domain, mỗi khách hàng chỉ có account để quản lý và điển AP, xác thực qua WEB của riêng mìnhSản phẩm khác cùng loại