Switch 10G, Switch quang, optical switch

Bài viết giới thiệu sản phẩmSwitch 10G có 4 cổng tốc độ 10Gbps giao diện quang, 24 cổng còn lại là là giao diện quang với tốc độ 100Mbps hoặc 1000Mbps tùy theo loại module quang sử dụng. Rất phù hợp cho nhà mạng triển khai dịch vụ FTTH


Các tính năng cơ bản:

- 04 giao diện 10Gbps
- 24 giao diện quang tốc độ 100/1000 Mbps
- Hỗ trợ bảo vệ RING theo chuẩn ITU-T G.8031 và G.8032 (ERPS)
- Hỗ trợ QinQ, QoS
- Hỗ trợ các dịch vụ ELINE, ELAN (VLL, VPLS)
- Hỗ trợ IGMP, IPv4, IPv6
- Dự phòng nguồn và quạt
- Quản lý qua CLI, giao diện Web hoặc SNMPSản phẩm khác cùng loại